NGHeat

Audyty efektywności energetycznej

Pierwszym krokiem w procesie zmniejszenia zużycia energii przez budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, komercyjne i inne jest wykonanie audytu efektywności energetycznej. Celem przeprowadzanego audytu jest określenie inicjatyw ukierunkowanych na poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także określenie możliwych do osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii oraz ekonomicznej efektywności przedsięwzięć


Do typowych inicjatyw ukierunkowanych na podniesienie efektywności energetycznej budynków można zaliczyć:

Termomodernizację

Podniesienie sprawności systemu grzewczego

Instalację systemu informatycznego do zarządzania zużyciem energii

Podniesienie sprawności wentylacji

Obraz autorstwa senivpetro na Freepik

Instalację pomp ciepła

Instalację odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, panele słoneczne, kolumny wiatrowe itp.)

Wymianę oświetlenia

Inne