NGHeat

Przedsiębiorstwa Ciepłownicze

NGH nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi ukierunkowaną na wspólne oferowanie odbiorcom końcowym ciepła usług związanych z instalowaniem odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła w węzłach cieplnych lub w ramach sieci ciepłowniczej, integracją automatyki oraz zarządzaniem energią. Model współpracy przewiduje podział zadań i korzyści ze wspólnego oferowania tego typu rozwiązań odbiorcom końcowym przedsiębiorstw ciepłowniczych.

 

Ponadto NGH oferuje przedsiębiorstwom ciepłowniczym przygotowanie planów transformacji energetycznej eksploatowanych przez nie systemów ciepłowniczych w kierunku zgodnym z polityką Unii Europejskiej. W opracowywanych planach przewidujemy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, sieci niskotemperaturowych, zaawansowanych systemów sterowania oraz innych rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie celów przewidzianych w dyrektywach o odnawialnych źródłach energii oraz efektywności energetycznej.