NGHeat

Zarządzanie zużyciem energii w budynku

Po wykonaniu inwestycji i skonfigurowaniu automatyki monitorujemy źródła energii w budynkach lub w ramach mikrosieci oraz zarządzamy zużyciem energii. Na bieżąco analizujemy dane dotyczące produkcji energii elektrycznej i ciepła przez źródła energii zainstalowane w budynkach lub w ramach mikrosieci, a także dane dotyczące zużycia energii na potrzeby ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i na inne cele. Bieżąca analiza danych umożliwia bilansowanie popytu na energię ze strony budynku (-ów) z jej podażą, a także optymalizowanie jej zużycia. Kryterium optymalizacyjnym jest w każdej sytuacji ograniczenie wysokości kosztów zaopatrzenia w energię przy zachowaniu komfortu cieplnego użytkowników budynku (-ów). W tym celu proponujemy również korzystanie z dynamicznych taryf na energię elektryczną, które przy odpowiednio rozbudowanej pojemności magazynów ciepła i/lub energii elektrycznej umożliwiają wykorzystanie niskich cen energii w godzinach poza szczytowym zapotrzebowaniem na nią.