NGHeat

Projektowanie mikrosieci energetycznych i zarządzanie nimi

W przypadku zespołu budynków zlokalizowanych blisko siebie korzystnym rozwiązaniem jest rozważenie budowy zintegrowanej energetycznie mikrosieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, a niekiedy również chłodniczej, na którą pracuje szereg odnawialnych źródeł energii. Tego typu sieci ciepłownicze mają charakter niskotemperaturowy i są zasilane w różne nośniki energii ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła (również pracujące w układzie kaskadowym) zintegrowane z fotowoltaiką lub kolumnami wiatrowymi. Sieci tego typu są również zintegrowane z magazynami energii elektrycznej i ciepła. NG Heat projektuje rozwiązania zintegrowanych energetycznie mikrosieci, a także zarządza ich bilansowaniem i optymalizuje zużycie energii przez budynki do nich przyłączone przy wykorzystaniu platformy IT działającej w chmurze obliczeniowej. Przykładowy schemat mikrosieci zaprezentowano poniżej: