NGHeat

Razem tworzymy coś wielkiego!

Partnerzy

NG Heat nawiązuje współpracę z partnerami wdrażającymi rozwiązania ukierunkowane na zarządzanie energią przy wykorzystaniu platformy IT działającej w chmurze obliczeniowej, w tym z instalatorami węzłów cieplnych lub odnawialnych źródeł energii, integratorami rozwiązań z obszaru SmartHome oraz IoT, podmiotami dostarczającymi ciepło lub energię elektryczną.

Szkolenia

NG Heat przeprowadza szkolenia dotyczące integracji urządzeń pracujących w węzłach cieplnych, odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń z obszaru automatyki budynkowej, w tym IoT, z platformą IT działającą w chmurze obliczeniowej i umożliwiającej zarządzanie energią. Zakres i terminy szkoleń są ustalane indywidualnie z zainteresowanymi osobami i podmiotami

Uczelnie

NG Heat współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym w obszarach inżynierii środowiska, automatyki i informatyki. NG Heat inicjuje i realizuje wspólnie prace badawcze oraz rozwojowe, a także tworzy platformę wymiany informacji i doświadczeń. Wiele rozwiązań oferowanych przez NG Heat powstało w ramach współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce lub ich przedstawicielami.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

NG Heat wchodzi we współpracę z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi ukierunkowaną na wspólnym oferowaniu odbiorcom końcowym usług związanych z instalowaniem odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, w węzłach cieplnych lub w ramach sieci ciepłowniczej, udostępnianiem platformy IT działającej w chmurze do zarządzania energią w budynkach, jej bilansowania i optymalizacji jej zużycia. Model współpracy przewiduje podział zadań i korzyści ze wspólnego oferowania tego typu rozwiązań odbiorcom końcowym przedsiębiorstw ciepłowniczych.

W przypadku zainteresowania ofertą współpracy prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@ngheat.pl