NGHeat

Plany transformacji energetycznej systemów ciepłowniczych

NG Heat wykonuje plany transformacji miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku zgodnym z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. W ramach tej usługi wspieramy przedsiębiorstwa ciepłownicze w przeprowadzaniu transformacji energetycznej systemów ciepłowniczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego, w tym poprzez stopniową transformację sieci w kierunku rozwiązań niskotemperaturowych. Wykonujemy plany technicznej transformacji, a także opracowujemy nowe modele biznesowe przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wreszcie wspomagamy przedsiębiorstwa ciepłownicze w pozyskaniu środków na transformację energetyczną miejskich systemów ciepłowniczych