NGHeat

Uczelnie

NG Heat współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym w obszarach inżynierii środowiska, automatyki i informatyki. NG Heat inicjuje i realizuje wspólnie prace badawcze oraz rozwojowe, a także tworzy platformę wymiany informacji i doświadczeń. Wiele rozwiązań oferowanych przez NG Heat powstało w ramach współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce lub ich przedstawicielami.